Корпоративен календар

КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД ЗА 2020 г.

СъбитиеСрок
Публикуване на Неконсолидиран междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г. 30.01.2020 
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г. 01.03.2020
Публикуване на Неконсолидиран годишен финансов отчет за 2018 г. 30.03.2020
Публикуване на Консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г. 30.04.2020
Публикуване на Неконсолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г.

30.04.2020

Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 30.05.2020
Публикуване на покана за свикване на Годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър 31.05.2020
Провеждане на Годишно общо събрание на акционерите  30.06.2020
Публикуване Неконсолидиран междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г. 30.07.2020
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г. 30.08.2020
Публикуване Неконсолидиран междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г. 30.10.2020
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г. 30.11.2020

 

Нагоре