Кариери

В „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД вярваме, че хората са най-ценният актив на всяка компания.

Съзнавайки отговорността, която носим при изпълнението на инфраструктурни проекти с висока обществена значимост, ние се стремим да поддържаме и развиваме екип от мотивирани, гъвкави и висококвалифицирани специалисти, способни да се справят успешно с всяко предизвикателство. 

Иновативно мислене, екипен дух и лоялност са качествата, които търсим и поощряваме в нашите служители. Насърчаваме желанието на всеки да разгърне пълния си професионален потенциал като осигуряваме интересна и стимулираща работна среда, възможности за придобиване на допълнителни знания, квалификации и опит и дългосрочни перспективи за развитие и кариерно израстване.

Ако имате желание да работите в един от най-динамичните бизнес сектори в България и смятате, че „Инфра Холдинг” АД е вашето място за професионално развитие и реализация, можете да ни изпратите Вашата автобиография и мотивационно писмо чрез Формата за кандидатстване.

* Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Технически ръководител
Технически ръководител

Във връзка със стартирането на нови проекти, ИНФРА ХОЛДИНГ търси да назначи специалисти с опит в ръководенето и контрола на строителни обекти.

Кандидатствайте сега
Специалисти “Оферти, контрол и анализ”
Специалисти “Оферти, контрол и анализ”

ИНФРА ХОЛДИНГ разширява екипа си от строителни инженери с опит в изготвянето на тръжна документация за обществени поръчки.

Кандидатствайте сега
Нагоре