Технически ръководител

Основни изисквания:

 • Висше строително образование
 • Опит на подобна длъжност, ще бъде считано за предимство;
 • Компютърна грамотност - добро ниво обслужващо длъжността (AutoCad, Word, Excell, MS Project);
 • Ръководни умения;
 • Работа в екип.

Отговорности и задължения:

 • Цялостна организация по изпълнение на строителния обект;
 • Вземане на самостоятелни решения в процеса на работа;
 • Отговорност за спазване на трудовата и технологична дисциплина;
 • Съблюдаване и спазване на фирмените стандарти за качество;
 • Комуникация с институции и свързващи звена в процеса;
 • Отговорност за спазване сроковете зададени по график;
 • Контрол на съпътстващите материални разходи и финансови разчети;
 • Своевременна отчетност за изпълнение на обектите.
Назад към всички свободни позиции

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Нагоре