За инвеститорите

Принципите на прозрачност и коректност са водещи за "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД в отношенията и комуникацията с инвестиционната общност. Нашият стремеж е да осигуряваме своевременен достъп до ясна и обективна информация за дейността на компанията в съответсвие с всички законови изисквания и разпоредби.

В тази секция ще намерите актуална финансова и корпоративна информация, представляваща интерес за акционери, настоящи и бъдещи инвеститори, финансови медии и анализатори и други заинтересовани лица.

Нагоре