Извънредно общо събрание на акционерите 2016 г.

Извънредно общо събрание на акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - 28.12.2016 г.

  

материали
 Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите   pdfpdf  
 Публикация на поканата в Търговския регистър pdfpdf
 Образец на пълномощно   worddoc 
 Протокол за свикване на ИОСА  pdfpdf 
РЕШЕНИЯ
 Протокол ИОСА
pdfpdf

Нагоре