Структура на компанията

Структурата на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД обединява специализирани дъщерни дружества, които притежават необходимия опит и възможности да осигурят комплексни решения и услуги във всички аспекти и етапи от реализацията на един проект – от разработването на идеята до изпълнението на строителните дейности и последващото поддържане на завършения обект. 


Нагоре