Профил на компанията

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД е строителна компания от холдингов тип, създадена през 2007 г. и специализирана в изпълнението на проекти във всички основни направления на строителната индустрия – изграждане, рехабилитация и поддръжка на пътна инфраструктура, ВиК мрежи и системи за управление на отпадъците, строителство и модернизация на сгради, благоустройство на градската среда, изграждане на паркови пространства и зони за спорт и отдих.


От основаването си досега, „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД поетапно разширява и оптимизира инвестиционния си портфейл като обединява в обща организационна структура дружества, профилирани в различни сфери на строителството. С днешна дата в основния екип на холдинга работят повече от 80 висококвалифицирани специалисти с доказан опит в своята област.

През последните години „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД реализира успешно редица обществено значими проекти и се доказа като надежден и отговорен партньор на държавните, общинските и частните възложители и инвеститори. В процес на изпълнение сме на различни като обхват, сложност и специфика обекти, основна част от които са с европейско и национално финансиране.

Предимствата, които нареждат „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД сред утвърдените строителни компании в България, са високо качество, конкурентни цени, използване на съвременни материали и модерни строителни технологии, прецизно спазване на предвидените срокове. Екипът от тясно профилирани експерти и добрата техническа обезпеченост на компанията със собствена строителна механизация и оборудване, ни осигуряват гъвкавост в намирането на най-ефективните решения и максимален контрол върху изпълнението на поетите ангажименти.

Доверие, коректност, отговорност и професионализъм са принципите, които стоят в основата на корпоративната култура на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД и които ни ръководят както в ежедневната ни работа като екип, така и в отношенията ни с клиенти и партньори. Нашият опит, иновативно мислене и непрекъснат стремеж към по-високи цели ни дават увереността, че можем да постигнем най-добрите резултати при изпълнението на всеки проект, допринасяйки за устойчивото развитие на средата, в която живеем.

Нагоре