Сертификати и референции

“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД развива дейността си в съответствие с най-високите стандарти в строителството. Стремим се да гарантираме максимално високо качество на услугите, които предлагаме, следвайки всички нормaтивни изисквания и най-добри практики за екологична отговорност и безопасност на труда. 


ISO и OHSAS сертификати

Компанията има внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие с международните стандарти: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

ISO и OHSAS сертификати
ISO и OHSAS сертификати
ISO и OHSAS сертификати

Удостоверения от КСБ

Дружествата на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД са редовни членове на Камарата на строителите в България и са сертифицирани за изпълнение на строежи в следните групи:

  • високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  • транспортна инфраструктура;
  • енергийна инфраструктура;
  • благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда.
Удостоверения от КСБ
Удостоверения от КСБ
Удостоверения от КСБ
Удостоверения от КСБ
Удостоверения от КСБ

Референции

Доказателство за професионалното и качествено изпълнение на реализираните от „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД проекти са референциите на нашите възложители и партньори.

Нагоре