Строителство на сгради и съоръжения

Реставрация, ескспониране и социализация на крепост „Калето“ в град Монтана

Реставрация, ескспониране и социализация на крепост „Калето“ в град Монтана
Реставрация, ескспониране и социализация на крепост „Калето“ в град Монтана
Реставрация, ескспониране и социализация на крепост „Калето“ в град Монтана
Реставрация, ескспониране и социализация на крепост „Калето“ в град Монтана

Възложител: Община Монтана

Изпълнител: Сдружение „Кале Монтана 2012”

Финансиране: Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”

Стойност: 952 560,49 лева

Период на изпълнение: март 2013 г. – февруари 2014 г.

Реставрацията на крепостта „Калето” е реализирана в рамките на проект „Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в Община Монтана”. Основната идея на проекта е възстановяване и консервация на югоизточната част на античната римска крепост и обновяване на прилежащата й инфраструктура с цел да бъде превърната в достъпен и атрактивен туристически обект.

Реализирани дейности: Възстановяване и консервация на крепостните стени, изграждане на рухнали и ерозирали участъци на съществуващите каменни зидове; доизграждане на вътрешната алейна мрежа; изграждане на стъпала, подпорни стени и осигурителни парапети; озеленяване, монтаж на информационен център за посетители, ново осветление, пейки за отдих и кошчета за отпадъци; реконструкция на близкото кръстовище - бул. „Трети март”, бул. „Христо Ботев”, ул. „Извора” и ул. „Шипка”; изграждане на паркинг и пешеходна алея с оглед подобряване достъпа до културно-историческата атракция.

Назад към всички проекти
Нагоре