Пътна инфраструктура

Пътна инфраструктура
Пътна инфраструктура
Пътна инфраструктура

Изграждането на пътна инфраструктура е едно от приоритетните направления, в които “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД развива дейността си. Компанията е специализирана в изпълнението на проекти във всички сегменти на пътното строителство:

  • Строителство, рехабилитация и поддръжка на автомагистрали, пътища от републиканската и общинските пътни мрежи, мостови съоръжения и тунели;
  • Изграждане, реконструкция и поддръжка на градски комуникации и прилежащата им инфраструктура;
  • Изграждане, ремонт и поддръжка на железопътни линии, тунели и мостове;
  • Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за анализ, организация и безопасност на движението - хоризонтална маркировка; светофарни уредби; пътни знаци и табели за временна и постоянна сигнализация; улични табели, тротоарни преградни пана, антипаркинг стълбчета; системи за автоматизирано събиране на данни за пътния трафик и др.
Нагоре