Пътна инфраструктура

Рехабилитация на бул. „Парта” в град Монтана

Рехабилитация на бул. „Парта” в град Монтана
Рехабилитация на бул. „Парта” в град Монтана
Рехабилитация на бул. „Парта” в град Монтана

Възложител: Община Монтана
Изпълнител: Сдружение „Инфра ГБС Монтана 2013”
Финансиране: Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”
Стойност: 2 328 139,38 лева
Период на изпълнение: септември 2014 г. – април 2015 г.

Цялостната реконструкция на бул. „Парта” е част от проект „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана”. Целта на проекта е подобряването на инфраструктурата и осигуряването на устойчива, безопасна и екологична жизнена среда на територията на града. Бул. „Парта” е с обща дължина от 1,5 км. и един от най-натоварените булеварди в Монтана.

Реализирани дейности: Напълно подменени са 28 000 м2 пътна настилка, 4000 м2 тротоари и 8000 м бордюри. Поставени са нови еластични предпазни огради и нова хоризонтална и вертикална маркировка. Подменени са стоманените парапети на мостовете и съществуващите осветителни тела. Изпълнено е ново озеленяване на прилежащите пространства.

Назад към всички проекти
Нагоре