Пътна инфраструктура

Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец

Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец
Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец
Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец
Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец

Възложител: Община Вършец
Изпълнител: „Инфра Роудс” ЕООД
Финансиране: „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”
Стойност: 6 792 539,72 лева
Период на изпълнение: декември 2014 г. – юни 2015 г.

За проекта:
В рамките на проекта са цялостно обновени общо 18 км пътни участъци, разделени на два подобекта:
Обект 1: Рехабилитация на общински път MON 1090/ІІІ-162 Долна бела речка - Стояново (Долно Озирово - Горно Озирово - граница Община Вършец - Враца) - Лютаджик от км 0+000 до км 7+000
Обект 2: Рехабилитация на общински път MON 1091/ІІІ-162 Стояново - п.к.Главаци/ Черкаски - граница Община (Вършец - Берковица) - Слатина - Ягодово (MON 2009) от км 0+000 до км 11+000

Реализирани дейности: Реконструиране и преасфалтиране на пътната настилка, изграждане на нови банкети, канавки, подпорни стени и водостоци, полагане на хоризонтална маркировка, монтаж на еластични предпазни огради и поставяне на нови рефлектиращи пътни знаци.

Назад към всички проекти
Нагоре