Строителство на сгради и съоръжения

Адаптация на Централна минерална баня за музей на София

Адаптация на Централна минерална баня за музей на София
Адаптация на Централна минерална баня за музей на София
Адаптация на Централна минерална баня за музей на София
Адаптация на Централна минерална баня за музей на София
Адаптация на Централна минерална баня за музей на София
Адаптация на Централна минерална баня за музей на София

Възложител: Столична община
Изпълнител: Сдружение „Света София 2013”
Финансиране: Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”
Стойност: 5 195 970,34 лева
Период на изпълнение: август 2013 г. – септември 2014 г.

Построена през 1913 г., Централна минерална баня е един от символите на София и паметник на културата с национално значение. Поради лошото си състояние, тя е затворена за посетители от близо 30 години. С реализацията на настоящия проект сградата бе реконструирана, реставрирана и адаптирана, за да може да изпълнява функциите на музей за историята на София. Въпреки промяната на нейното предназначение, екстериорът и основната схема на вътрешните пространства са съхранени и възстановени в автентичния си вид. В обхвата на музея са прибавени и незастроените части на двата вътрешни двора, с цел увеличаване на експозиционните площи.

Музеят за история на София е с разгърната площ от 7900 кв.м. и е разположен на четири нива, на които се помещават експозиционни пространства, реставрационни ателиета, фондохранилища за експонати, административна част, зали с представителни функции, туристически информационен център и кафе-сладкарница. В музея ще бъдат изложени над 120 000 експонати, свързани с различни епохи от историята на българската столица. Понастоящем те се съхраняват в други музейни фондове, тъй като музеят на София е имал собствена сграда само за три от общо 85-годишната си история.

Реализирани дейности: Ремонт на покривните конструкции, възстановяване на фасади и декоративни елементи, монтаж на ново екстериорно осветление, ремонт на уличното платно и поставяне на нови тротоарни настилки. Възстановяване на оригиналните подови настилки и металните парапети по стълбищата, монтаж на асансьори и ново интериорно осветление, подмяна на ВиК и електро-инсталации, изграждане на геотермална централа и абонатна станция и др.

Назад към всички проекти
Нагоре