Паркови пространства и зони за спорт и отдих

Възстановяване и ремонт на туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” – фаза 2

Възстановяване и ремонт на туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” – фаза 2
Възстановяване и ремонт на туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” – фаза 2

Възложител: Дирекция на Природен парк „Витоша”
Изпълнител: „Инфра Роудс” ЕООД
Финансиране: Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013 г.”
Стойност: 917 163,79 лева
Период на изпълнение: юли 2014 г. – октомври 2014 г.

Проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша – фаза 2” включва реконструкция и обновяване на 6 туристически алеи с обща дължина над 20 км. Това са маршрутите “м. Златни мостове - кръгова”, “м. Дендрариума - м. Златни мостове”, “м. Яворова поляна - с. Кладница”, “х. Кумата - Конярника - х. Звездица - х. Еделвайс - х. Кумата”, “х. Малинка - х. Еделвайс” и алеята от х. Планинарска песен до х. Бор.

Реализирани дейности: Възстановяване на съществуващи и изграждане на нови мостове, бордюри, стъпала, канавки, водостоци и подпорни стени, почистване и оформяне на алеите и обновяване на настилките, ремонт на съществуващи и обособяване на нови кътове за отдих с чешми, пейки и беседки, монтаж на туристически информационни табла.

Назад към всички проекти
Нагоре