Паркови пространства и зони за спорт и отдих

Възстановяване и ремонт на туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”

Възстановяване и ремонт на туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”
Възстановяване и ремонт на туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”
Възстановяване и ремонт на туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”

Възложител: Дирекция на Природен парк „Витоша”
Изпълнител: „Инфра Роудс” ЕООД
Финансиране: Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013 г.”
Стойност: 765 266 лева
Период на изпълнение: март 2014 г. – септември 2014 г.

Възстановяването и ремонта на пет от основните туристически алеи в най-стария природен парк в България е реализирано в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк “Витоша”. В обхвата на изпълнените обновителни дейности попадат следните туристическите алеи с обща дължина от 16 км: “м. Златни мостове - х. Кумата”, “м. Тихия кът - с. Владая”, “Драгалевски манастир - м. Бай Кръстьо - х. Алеко”, “с. Бистрица - Финалната къща (Витошко лале)” и алейната мрежа на Драгалевския манастир.

Реализирани дейности: Възстановяване на съществуващи и изграждане на нови мостове, бордюри, стъпала, канавки, водостоци и подпорни стени, почистване и оформяне на алеите и обновяване на настилките, ремонт на съществуващи и обособяване на нови кътове за отдих с чешми, пейки и беседки, монтаж на туристически информационни табла.

Назад към всички проекти
Нагоре