ВиК мрежи и системи за управление на опадъците

Реконструкция на водопроводните клонове по бул. „Съединение” – Етап I, гр. Велинград”

Реконструкция на водопроводните клонове по бул. „Съединение” – Етап I, гр. Велинград”

Възложител: Община Велинград

Изпълнител: Сдружение „Инфра Велинград”

Финансиране: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/

Стойност: 2 581 991,35 лева

Период на изпълнение: септември 2015 г. – декември 2015 г.

В рамките на проекта са изцяло подменени старите и амортизирани разпределителни водопроводи, попадащи в обхвата на трасето от ЖП прелез гара Чепино, през улици „Димитър Благоев” и „Братя Маврикови”, бул. ”Съединение” до пресечката с ул.”Родопи” и бул. ”Съединение” от пресечката с ул. ”Лиляна Димитрова” до пресечката с ул. ”Драва”. Изпълнението на предвидените ремонтни дейности ще допринесе за по-равномерното разпределяне на водата към крайните потребители и ще обезпечи правилното функциониране на главните водопроводни клонове.

Реализирани дейности: Подмяна на водопроводи с обща дължина 9452 м, изграждане на връзки със спирателни кранове до 3 м навътре към улицата, изграждане на сградни водопроводни отклонения от разпределителните водопроводи, монтаж на противопожарни хидранти през 150 м, съгласно изискванията на Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми.

Назад към всички проекти
Нагоре