Строителство на сгради и съоръжения

Ремонтно-възстановителни работи за повишаване сигурността на конструкцията на ОДЗ 46, кв. Симеоново

Ремонтно-възстановителни работи за повишаване сигурността на конструкцията на ОДЗ 46, кв. Симеоново
Ремонтно-възстановителни работи за повишаване сигурността на конструкцията на ОДЗ 46, кв. Симеоново
Ремонтно-възстановителни работи за повишаване сигурността на конструкцията на ОДЗ 46, кв. Симеоново
Ремонтно-възстановителни работи за повишаване сигурността на конструкцията на ОДЗ 46, кв. Симеоново
Ремонтно-възстановителни работи за повишаване сигурността на конструкцията на ОДЗ 46, кв. Симеоново

Възложител: Столична община – район „Витоша”
Изпълнител: „Инфра роудс“ ЕООД
Финансиране: Столична община
Стойност: 299 833,49 лева
Период на изпълнение: юли 2015 г. – септември 2015 г.

ОДЗ №46 „Жива вода” в столичния кв. „Симеоново” е един от 34-те обекта, включени в програмата на Столична община за модернизация на образователната инфраструктура през 2015 г.

Реализирани дейности: Изпълнена е нова дренажна, дъждовна и смесена канализация. Изградени са външни стълбища и водоплътен тротоар около сградата с настилка от бетонови павета. Изпълнено е конструктивно укрепване на подпорна стена. Поставена е външна фасадна топлоизолация и мазилка по цокъл.

Назад към всички проекти
Нагоре