Паркови пространства и зони за спорт и отдих

Изграждане на парк “Свети дух” в град Монтана

Изграждане на парк “Свети дух” в град Монтана
Изграждане на парк “Свети дух” в град Монтана
Изграждане на парк “Свети дух” в град Монтана
Изграждане на парк “Свети дух” в град Монтана
Изграждане на парк “Свети дух” в град Монтана
Изграждане на парк “Свети дух” в град Монтана

Възложител: Община Монтана
Изпълнител: Сдружение „Инфра ГБС Монтана 2013”
Финансиране: Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”
Стойност: 1 295 097,60 лева
Период на изпълнение: юни 2014 г. – февруари 2015 г.

Парк „Свети дух” един от четирите обекта, които се изпълняват в рамките на проект „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана”. Основна цел на проекта е подобряването на инфраструктурата и жизнената среда на територията на града и създаването на по-благоприятни условия за отдих и развелечения на открито. Изцяло новият парк „Свети дух” е единственият градски парк в най-населения район на Монтана - кварталите „Младост”, „Плиска” и „Жерави”.

Реализирани дейности: Паркът е разположен на обща площ от 12 декара, върху която са изградени над 8000 кв.м. зелени площи с прилежащите им напоителни системи, 55-метров фонтан с атрактивна водна архитектура и два по-малки фонтана, чешма, цветарници, беседки, пейки, детски кътове за игра, велоалеи и паркинг. Монтирано е енергоспестяващо парково осветление и е създадена общодостъпна среда за хора в неравностойно положение.

Назад към всички проекти
Нагоре