Строителство на сгради и съоръжения

Енергийно обновяване на жилищна сграда, гр. Велинград

Енергийно обновяване на жилищна сграда, гр. Велинград
Енергийно обновяване на жилищна сграда, гр. Велинград
Енергийно обновяване на жилищна сграда, гр. Велинград
Енергийно обновяване на жилищна сграда, гр. Велинград

Възложител: Община Велинград
Изпълнител: Сдружение „Инфра Енерджи Велинград”
Финансиране: Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Стойност: 1 862 316 лева
Период на изпълнение: декември 2015 г. – юли 2016 г.

Обектът представлява панелен блок, състоящ се от 3 секции с 4 входа на 5 и 6 етажа с обща разгъната застроена площ от 6107,72 м2.

Дейности: Изготвяне на работен инвестиционен проект, авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за подобряване нивото на енергийна ефективност на сградата. Предвидените енергоспестяващи мерки включват топлоизолиране на външни стени, покрив и под, подмяна на дограма, поставяне на енергоефективно осветление и др.

Назад към всички проекти
Нагоре