Новини

ИНФРА ХОЛДИНГ ремонтира основен булевард в Монтана

13 авг.
2014
ИНФРА ХОЛДИНГ ремонтира основен булевард в Монтана

Стартираха СМР дейностите по рехабилитацията на бул. „Парта” в Монтана. Ремонтът на един от най-големите и натоварени булеварди в града се реализира в рамките на проект „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана”, финансиран с европейски средства чрез ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Научи повече

ИНФРА ХОЛДИНГ ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТА НА 16 КМ ТУРИСТИЧЕСКИ АЛЕИ В ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША”

04 авг.
2014
ИНФРА ХОЛДИНГ ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТА НА 16 КМ ТУРИСТИЧЕСКИ АЛЕИ В ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША”

Завърши възстановяването и ремонта на пет от основните туристически алеи на Природен парк “Витоша”, реализирани по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк “Витоша”. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

Научи повече

ИНФРА ХОЛДИНГ ЩЕ МОДЕРНИЗИРА ОСВЕТЛЕНИЕТО В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

25 юли
2014
ИНФРА ХОЛДИНГ ЩЕ МОДЕРНИЗИРА ОСВЕТЛЕНИЕТО В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Сдружение „Осветление Вършец 2013” с водещ партньор „Инфра Роудс” ЕООД подписа договор за изпълнението на проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица”.

Научи повече

ИНФРА ХОЛДИНГ СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ

08 юли
2014
ИНФРА ХОЛДИНГ СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Дъщерното дружество на холдинга - „Инфра Роудс” EООД, получи Удостоверение за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "М" от ЗУТ в началото на месец юли 2014 г. Сертификатът се издава от Камарата на строителите в България за реализирани проекти по реставрация и консервация на недвижими културни ценности от световно и национално значение.

Научи повече

ИНФРА ХОЛДИНГ започна изграждането на парк „Свети Дух” в Монтана

19 юни
2014
ИНФРА ХОЛДИНГ започна изграждането на парк „Свети Дух” в Монтана

Със символична първа копка и водосвет стартираха строителните дейности по изграждането на нов зелен парк в град Монтана. На събитието присъстваха кметът Златко Живков, председателят на местния общински съвет Иво Иванов, зам.-областният управител на област Монтана и представители на „Инфра Холдинг” ЕООД.

Научи повече
Нагоре