ИНФРА РОУДС подписа договор за саниране на жилищна сграда в Благоевград

14 юни 2016
ИНФРА РОУДС подписа договор за саниране на жилищна сграда в Благоевград

На 10.06.2016 г. дъщерното дружество на холдинга - „Инфра Роудс” ЕООД подписа договор за изпълнението на проект „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, Обособена позиция №13 “Многофамилна жилищна сграда – блок № 36 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Броди”.

Сключеният между „Инфра Роудс” ЕООД и община Благоевград договор предвижда изработване на работен инвестиционен проект, авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи, които ще подобрят нивото на енергийна ефективност на сградата, като се включат пълният обем енергоспестяващи мерки, в това число: топлоизолиране на външните стени, пода и покрива на сградата, подмяна на дограма, поставяне на енергоефективно осветление и др.

Стойността на договора е в размер на 1 170 324.30 лв. с ДДС, а финансирането е осигурено от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Нагоре