"Инфра Роудс" ЕООД сключи договор за изпълнение на СМР със Столична община

28 ноем. 2017
"Инфра Роудс" ЕООД сключи договор за изпълнение на СМР със Столична община

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС” ЕООД,  дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, сключи договор за изпълнение на СМР с предмет: „СМР за въвеждане в експлоатация   на УПИ I и УПИ II кв. 16 УПИ III кв. 17 в гробищен парк „Банкя – м. Полето“ кв. 17, 18 в.з. „Бели Брег“ – гр. Банкя – Втори етап“.

Договорът е на обща стойност 534 385.04 /петстотин тридесет и четири хиляди триста осемдесет и пет лева и 04 ст./ лв. без ДДС.

Нагоре