Инфра Роудс ЕООД, дъщерно дружество на Инфра Холдинг АД, сключи договор за СМР с Община Монтана

21 май 2018
Инфра Роудс ЕООД, дъщерно дружество на Инфра Холдинг АД, сключи договор за СМР с Община Монтана
Инфра Роудс ЕООД, дъщерно дружество на Инфра Холдинг АД, сключи договор за СМР с Община Монтана
Инфра Роудс ЕООД, дъщерно дружество на Инфра Холдинг АД, сключи договор за СМР с Община Монтана

Инфра Холдинг АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че Инфра Роудс ЕООД сключи Договор за СМР № BG16RFOP001-1.026-0001-C01-S-03/2018/18.05.2018 г. с предмет  „ Строителни и ремонтни работи в сгради на училища и детски градини на Община Монтана в четири обособени позиции". Договорът се сключи в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищно образование“.

Общата стойност на договора е 3 075 141.43 лв. с ДДС, а подготовката за изпълнението му е в ход. 

 

Нагоре