"ИНФРА РОУДС" ЕООД, част от групата ИНФРА ХОЛДИНГ , сключи договор за изпълнение на СМР с Община Велинград

22 март 2018

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС” ЕООД, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, сключи Договор за СМР № 377/21.03.2018 г. с предмет „Реконструкция на водопроводни клонове в кв.Каменица, гр.Велинград - етап първи ул.“Георги Кирков“ от о.т.1869 /кръстовището с ул.“Владо Черноземски“/ доо.т.2058А /до преди кръстовището с ул.“Христо Смирненски“/; ул.“Владо Черноземски“ от о.т.1869 до преди о.т.1865 /при площад „Възраждане“/; ул.“Милеви скали“ от площад „Възраждане“ до о.т.2142 /кръстовището с пътя за с.Драгиново/; ул.“Христо Смирненски“ от о.т.2058А до о.т.2127 и от о.т.2127 до о.т.2142 /кръстовището с ул.“Милеви скали“/“, открита с Решение № 1059 от 04.08.2017г. на кмета на община Велинград, и на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки ”.

Стойността на договора е 922 003,96.75 /деветстотин двадесет и две хиляди и три лева и 75 ст./ лв. без ДДС.

Екип на ИНФРА РОУДС ЕООД вече работи по подготовката на изпълнението на строително монтажните дейности. 

Нагоре