ИНФРА ХОЛДИНГ АД продължава успешното си сътрудничество с DORMERO

10 ян. 2019
ИНФРА ХОЛДИНГ АД продължава успешното си сътрудничество с DORMERO

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ” ГмбХ, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, сключи договор за „Ремонтни работи в DORMERO Хотел Хановер – Лангенхаген Летище – Валсрьодерщрасе 105, 30853 Лангенхаген, Германия“ на обща стойност EUR 1 008 951.22  ( един милион и осем хиляди деветстотин петдесет и едно евро и 22 евроцента) без ДДС с DORMERO Deutschland Betriebs GmbH.

Строителните дейности са в процес на подготовка за изпълнение.

Нагоре