ИНФРА ДЖЪРМАНИ с нови договори за СМР в Германия

14 февр. 2017
ИНФРА ДЖЪРМАНИ с нови договори за СМР в Германия

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА ДЖЪРМАНИ” ГмбХ сключи Договор за строителни услуги на 13.02.2017 г. с предмет Договор за „Строителни дейности в хотел 1, хотел 2 и топла връзка между два та хотела в Хотелрезорт Фройденщад - Фройденщад“, Хотелрезорт Фройденщад Карл - фон – Хан - Щрасе 129,  Фрейденщад, Германия. Общата стойност на изпълнението е EUR 650 943,60 (шестстотин и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и три евро и 60 евроцента) без ДДС. 

Възложителят на строителните работи отново е DORMERO Deutschland Betriebs GmbH - немско дружество с богат сграден фонд от хотелски комплекси, с което Инфра Джърмани работи успешно повече от година. 

 

Нагоре