"Инфра Джърмани" ГмбХ, част от групата ИНФРА ХОЛДИНГ АД, сключи нов договор за СМР с веригата DORMERO

21 март 2018

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че "Инфра Джърмани" ГмбХ, сключи договор за строителни с предмет Договор за „Подови настилки, мебели и бояджийски дейности в хотел Дормеро – Руст (26 стаи) – Петер – Тунб – Щрасе 2, 77977 Руст Германия“ на обща стойност EUR 250 000.00  ( двеста и петдесет хиляди евро) без ДДС.

Екип на "Инфра Джърмани" ГмбХ вече подготвя изпълнението на проекта.

Нагоре