ИНФРА ХОЛДИНГ подписа договор за реконструкция на водопроводни клонове във Велинград

20 авг. 2015
ИНФРА ХОЛДИНГ подписа договор за реконструкция на водопроводни клонове във Велинград

Сдружение „Инфра Велинград” с водещ партньор „Инфра Роудс” ЕООД беше избрано за изпълнител на СМР дейностите по проект „Реконструкция на водопроводните клонове по бул. „Съединение” – Етап I, гр. Велинград”. Договорът беше сключен на 19.08.2015 г. и е на стойност 2 581 991,35 лв. с ДДС, предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Срокът за приключване на обекта е 3 месеца, считано от откриването на строителната площадка.

Трасето на предвидените ремонтни дейности минава от ЖП прелез гара Чепино, през улици „Димитър Благоев” и „Братя Маврикови”, бул. ”Съединение” до пресечката с ул.”Родопи” и бул. ”Съединение” от пресечката с ул. ”Лиляна Димитрова” до пресечката с ул. ”Драва”.

В рамките на проекта ще бъдат изцяло подменени старите и амортизирани разпределителни водопроводи, което ще допринесе за по-равномерното разпределяне на водата към крайните потребители и ще обезпечи правилното функциониране на главните водопроводни клонове. Към прилежащите на бул.”Съединение” улици ще бъдат изградени връзки със спирателни кранове до 3 м навътре към улицата, а сградните водопроводни отклонения ще бъдат изпълнени от разпределителните водопроводи. Предвидени са противопожарни хидранти през 150 м, съгласно изискванията на Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми.

Нагоре