Корпоративен календар

КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД ЗА 2018 г.

СъбитиеСрок
Публикуване на Неконсолидиран междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г. 30.01.2018 
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г. 01.03.2018
Публикуване на Неконсолидиран годишен финансов отчет за 2017 г. 30.03.2018
Публикуване на Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г. 30.04.2018
Публикуване на Неконсолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г. 30.04.2018
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г. 30.05.2018
Публикуване на покана за свикване на Годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър 28.05.2018
Провеждане на Годишно общо събрание на акционерите  29.06.2018
Публикуване Неконсолидиран междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2018 г. 30.07.2018
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2018 г. 30.08.2018
Публикуване Неконсолидиран междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г. 30.10.2018
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г. 30.11.2018
Нагоре