Корпоративен календар

КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД ЗА 2016 г.

СъбитиеСрок
Публикуване на Неконсолидиран междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г. 30.01.2016 
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г. 01.03.2016
Публикуване на Неконсолидиран годишен финансов отчет за 2015 г. 30.03.2016
Публикуване на Консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г. 30.04.2016
Публикуване на Неконсолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г. 30.04.2016
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г. 30.05.2016
Публикуване на покана за свикване на Годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър 30.05.2016
Провеждане на Годишно общо събрание на акционерите  29.06.2016
Публикуване Неконсолидиран междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2016 г. 30.07.2016
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2016 г. 30.08.2016
Публикуване Неконсолидиран междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2016 г. 30.10.2016
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2016 г. 30.11.2016
Нагоре